İletişim
Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, 
İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 06500 Teknikokullar/ANKARA Bölüm sekreterliği : (312) 202 13 38

Bölüm Başkanı : (312) 202 10 13

e-posta : fefbde@gazi.edu.tr